Sekcje naukowe Zjazdu Matematyków Polskich

Poniżej podajemy sekcje naukowe, planowane podczas Zjazdu. Ich uruchomienie będzie zależało od zainteresowania uczestników, deklarowanego w czasie rejestracji.

 • Algebra i teoria liczb
 • Analiza funkcjonalna
 • Analiza numeryczna
 • Analiza rzeczywista i zespolona
 • Fizyka matematyczna
 • Geometria
 • Geometria algebraiczna i zespolona
 • Geometria różniczkowa i grupy Liego
 • Historia matematyki
 • Informatyka teoretyczna
 • Kombinatoryka
 • Logika i podstawy
 • Metody probabilistyczne i statystyka
 • Optymalizacja i sterowanie
 • Równania różniczkowe cząstkowe
 • Topologia
 • Układy dynamiczne i równania różniczkowe zwyczajne
 • Zastosowania

Sesje specjalne