Teksty programowe sprzed 100 lat

W 1917 roku Kasa im. Józefa Mianowskiego ogłosiła ankietę o potrzebach nauki polskiej. Odpowiedzi na ankietę zostały opublikowane w pierwszych dwu tomach czasopisma "Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój", wydanych w latach 1918 i 1919. Odpowiedzi udziliło trzech matematyków: Stanisław Zaremba (1863–1942) z Krakowa oraz Zygmunt Janiszewski (1888–1920) i Stefan Mazurkiewicz (1888–1945) z Warszawy.

Poniżej znajdują się linki do skanów ich tekstów, pochodzących z zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej w Katowicach. Dziękujemy pracownikom Śląskiej Biblioteki Cyfrowej za pomoc w ich pozyskaniu.

Ponadto zamieszczamy artykuł Romana Dudy z 2013 r. poświęcony tym tekstom, Zygmuntowi Janiszewskiemu i powstaniu polskiej szkoły matematycznej. Dziękujemy PAU za udostępnienie artykułu.

Z. Janiszewski, "O potrzebach matematyki w Polsce"5.7 MB
S. Mazurkiewicz, "O potrzebach matematyki w Polsce"1.7 MB
S. Zaremba, "O najpilniejszych potrzebach nauki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem matematyki"7.1 MB
R. Duda, "Wizjoner sprzed wieku", PAUza 205 (2013), s. 2-3306 KB