Komitet Honorowy Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Zbigniew Błocki
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
Jan Ostrowski
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
Wacław Marzantowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Kazimierz Karolczak
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Jan Kazior
Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Włodzimierz Sady
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Tadeusz Słomka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Nadesłane adresy

Adres Prezydenta RP
Andrzeja Dudy
Adres Senatora Kazimierza Wiatra
Adres Marszałka Województwa Małopolskiego
Piotra Ćwika
Adres Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego
Adres Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Kazimierza Karolczaka
Adres Rektora Politechniki Krakowskiej
Jana Kaziora
Adres Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wojciecha Nowaka
Adres Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Włodzimierza Sady
Adres Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
Tadeusza Słomki
Adres Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Włodzimierza Marcińskiego
Adres Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Wacława Marzantowicza
(wersja PL)
Adres Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Wacława Marzantowicza
(wersja EN)