Komitet Honorowy Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich

prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
prof. dr hab. Wacław Marzantowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. dr hab. Jan Ostrowski
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności