Rejestracja
Osoby ze statusem Uczeń lub Inny nie mają możliwości zgłaszania referatu do sesji naukowej.


Potrzebuję fakturę na instytucję/osobę.
Dane do faktury będzie można podać po zakończeniu rejestracji i zalogowaniu się do panelu uczestnika.

Planuję zaprezentować swoje wyniki jako:
referat
poster
referat lub poster
W przypadku dużej liczby zgłoszonych referatów Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia części referatów do sesji posterowej.


Deklaruję udział w Forum Informatyki Teoretycznej.


Wyrażam chęć wyłącznej rejestracji na FIT (z możliwością uczestnictwa w innych sesjach Zjazdu PTM w dniach 6-7.09)

Wyrażam chęć uczestnictwa w bankiecie FIT.
Rejestrując się na Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Zjazdu. Jestem świadomy, że w każdym momencie mogę zwrócić się do Organizatorów o usunięcie moich danych osobowych z bazy uczestników Zjazdu.