Komitet Programowy

  • Leokadia Białas-Cież (Uniwersytet Jagielloński, prezes OK PTM)
  • Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
  • Janina Kotus (Politechnika Warszawska)
  • Włodzimierz Kuperberg (Auburn University)
  • Marta Lewicka (University of Pittsburgh)
  • Wacław Marzantowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes PTM)
  • Sławomir Rybicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Wojciech Słomczyński (Uniwersytet Jagielloński)
  • Paweł Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)
  • Maciej Ulas (Uniwersytet Jagielloński)