Sponsoring

Oferta sponsorska jest przygotowana i może zostać przesłana do zainteresowanych firm i instytucji.

Zapraszamy do skontaktowania się w tej sprawie z Leokadią Białas-Cież ().