Rada Środowiskowa Komitetu Programowego

 • Krystyna Białek (Organizator Konkursu Matematyka bez Granic)
 • Szymon Charzyński (Redakcja Miesięcznika Delta)
 • Krzysztof Chełmiński (Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej)
 • Czesław Domański (Prezes Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego)
 • Stanisława Kanas (Prezes Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce)
 • Marcin Karpiński (Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe)
 • Małgorzata Makiewicz (Organizator Konkursu Matematyka w Obiektywie)
 • Zbigniew Marciniak (Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Mariusz Mączyński (Oficyna Wydawnicza K. Pazdro)
 • Małgorzata Mikołajczyk (Wrocławski Portal Matematyczny i Magazyn Miłośników Matematyki)
 • Mieczysław Mentzen (Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych)
 • Dorota Mozyrska (Organizatorka Festiwalu Podlaskie Dni Matematyki)
 • Alina Przychoda (Prezes Zarządu Głównego SNM)
 • Tomasz Rolski (Prezes Rady Fundacji Matematyków Wrocławskich)
 • Barbara Roszkowska-Lech (Organizatorka Dni Popularyzacji Matematyki)
 • Krzysztof Szajowski (Reprezentant PTM)
 • Grzegorz Świątek (Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej)