Wystawa historyczna pt. Założyciele Towarzystwa Matematycznego w Krakowie i działalność PTM do 1936 r.

Termin: 03.09.2019 - 04.09.2019.
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Sala Konferencyjna, ul. Krupnicza 33

Jednym z wydarzeń towarzyszących Jubileuszowemu Zjazdowi Matematyków Polskich w stulecie PTM będzie wystawa pt. Założyciele Towarzystwa Matematycznego w Krakowie i działalność PTM do 1936 r.. Przedstawione zostaną dokumenty związane z sylwetkami członków założycieli Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności w 1919 r. i nieco później.

Akces do Towarzystwa na Zebraniu Konstytuującym zgłosili następujący członkowie:

Druga część wystawy poświęcona będzie funkcjonowaniu Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą w Krakowie do 1936 r. Wykorzystane zostaną materiały z Archiwum PAN i PAU, Archiwum UJ, księgi protokołów PTM i inne.

Ze zbiorów Archiwum PAN i PAU Kraków, list prof. S. Zaremby

Do przygotowania wystawy zostaną wykorzystane materiały zebrane, w tym i udostępnione przez śp. prof. Andrzeja Pelczara do przygotowania artykułu: S. Domoradzki, A. Pelczar, O założycielach Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wiadomości Matematyczne 45(2009), nr 2, s. 217-240.


Stanisław Domoradzki
Komisja Historyczna OK PTM