Wystawa pokonkursowa Matematyka w obiektywie

Teoria Chaosu, Artur Magdziarz (Ustowo),
I Miejsce w VIII edycji Międzynarodowego
Konkursu Fotograficznego "Matematyka
w obiektywie" www.mwo.usz.edu.pl

Termin: 03.09.2019 - 04.09.2019.
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33

Powszechny i bezpłatny konkurs fotograficzny Matematyka w obiektywie www.mwo.usz.edu.pl jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki i Koło Kultury Matematycznej US oraz Oddział Szczeciński PTM. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US.

Jesienna Przestrzeń Hausdorffa,
Piotr Górny (Bydgoszcz), III Miejsce
w VIII edycji Międzynarodowego
Konkursu Fotograficznego "Matematyka
w obiektywie" www.mwo.usz.edu.pl

Projekt, którego celem jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej - obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Prezentowana wystawa przedstawia wybrane wyróżnione fotografie wraz z ich autorskimi tytułami. Wiele z nich ukazuje nie tylko piękno matematyki, ale również jej powszechność i użyteczność. Archiwum konkursu liczy ponad 43 tysiące prac z całego świata. W stosunku do pierwszej edycji konkursu zainteresowanie wyrażone liczbą zgłoszeń wzrosło 40-krotnie.

Metryka Rzeki, Olaf Mazur (Lublin),
Wyróżnienie w VIII edycji Międzynarodowego
Konkursu Fotograficznego "Matematyka
w obiektywie" www.mwo.usz.edu.pl

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego przewodniczy Honorowemu Komitetowi Patronów, w skład którego wchodzą: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

W roku 2019 zapraszamy do kolejnej – dziesiątej edycji Matematyki w obiektywie.

Małgorzata Makiewicz
Kierownik Projektu MATHEMATICS IN FOCUS