Granty dla Kół Naukowych (BBH)

Do udziału w Konkursie zapraszamy przedstawicieli studenckich kół naukowych działających przy polskich uczelniach, których działalność jest ściśle związana z matematyką. Celem konkursu jest umożliwienie trzem studentom polskiej uczelni na wzięcie udziału w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich w Stulecie PTM.


Wsparcie obejmuje:

  1. pokrycie opłaty konferencyjnej dla przedstawiciela koła naukowego,
  2. zapewnienie zakwaterowania na czas konferencji dla przedstawiciela koła naukowego,
  3. ufundowanie gier planszowych (o wartości min. 150 zł) dla koła naukowego.
Zasady udziału w Konkursie podane są szczegółowo w Regulaminie Konkursu.
Adres nadsyłania zgłoszeń: kmsuj7+ptm@gmail.com
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 sierpnia 2019.
Termin rozstrzygnięcia Konkursu: 29 sierpnia 2019.

Regulamin Konkursu dla Kół Naukowych - plik w formacie PDF86 KB

Organizatorzy KonkursuSponsor Konkursu

Sponsorem nagród w Konkursie jest bank Brown Brothers Harriman.