Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

Oddział Krakowski PTM z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę.

Celem prac zgłaszanych na Konkurs powinna być popularyzacja matematyki. Prace powinny zostać przygotowane w formie opracowania pisemnego. Poza tym zastrzeżeniem, charakter prac oraz zakres popularyzowanej matematyki nie jest w żaden sposób ograniczony. Szczegóły w regulaminie Konkursu poniżej.

Jury Konkursu:
Bartłomiej Bzdęga (Poznań)
Krzysztof Ciesielski (Kraków) - przewodniczący
Andrzej Dabrowski (Wrocław)
Adam Dzedzej (Gdańsk)
Jarosław Górnicki (Rzeszów)
Zdzisaw Pogoda (Kraków)
Michał Szurek (Warszawa)

Zgłoszenie pracy na Konkurs należy przesłać do dnia 30 czerwca 2019 r. drogą emailową na adres ok.ptm@uj.edu.pl

Załączniki:

http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/#Wilkosz
Ogłoszenie Konkursu na stronie OK PTM (22.03.2019)
Plakat Konkursu
Regulamin Konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzujacą matematykę

Wyniki konkursu im. Witolda Wilkosza

Oceny nadesłanych prac na Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę w 2019 roku dokonało Jury Konkursu w składzie: Bartłomiej Bzdęga, Krzysztof Ciesielski – przewodniczący, Andrzej Dąbrowski, Adam Dzedzej, Jarosław Górnicki, Zdzisław Pogoda, Michał Szurek. Postanowiono przyznać następujące nagrody:

 1. Dwie równorzędne Nagrody II Stopnia
  • Piotr Pikul (UJ, matematyka) za pracę O ortocentrach i parabolach, a zwłaszcza o twierdzeniu odwrotnym Steinera.
  • Filip Rękawek (UW, MISMaP) za pracę Jedno zadanie, wiele możliwości.
 2. Nagroda III Stopnia
  Maria Gałuszka (UJ, matematyka) za pracę Sumy kwadratów wielomianów.
 3. Wyróżnienie
  Nina Bażela (AGH, informatyka) za pracę Kwantowa strona mocy.
Laureatom serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 5 września 2019 na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM.

Nagrody sponsoruje bank Brown Brothers Harriman, a także Wydział Matematyki i Informatyki UJ oraz redakcja czasopisma "Delta".

Sponsorzy