Jubileuszowy Rok Matematyki 2019

Zarząd Główny PTM na wniosek Oddziału Krakowskiego
uchwałą z dnia 18 września 2017 podjął decyzję o nazwaniu roku 2019
Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

Uchwała ta nawiązuje do stuletniej rocznicy powstania organizacji skupiającej matematyków, założonej dnia 2 kwietnia 1919 roku i nazwanej Towarzystwem Matematycznym w Krakowie, a następnie przekształconej w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Matematycznego stulecie jego powstania zostało upamiętnione również przez władze państwowe Rzeczpospolitej Polskiej. Senat RP podjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki. Całość informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej http://www.jrm2019.pl. Uchwała Senatu nadała obchodom stulecia PTM rangę doniosłego wydarzenia w Rzeczpospolitej Polskiej.

Stuleciu PTM będą towarzyszyć liczne wydarzenia nie tylko naukowe, ale także popularyzujące matematykę, a kulminacją obchodów będzie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich, który odbędzie się w Krakowie w dniach 3-7 września 2019.

W Senacie RP przy współpracy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP planowana jest konferencja poświęcona historii i przyszłości matematyki. Obchody Roku Matematyki uświetni również wystawa historyczna.

Spektakularnym wydarzeniem Jubileuszowego Roku Matematyki będzie ułożenie na Błoniach Krakowskich trójkąta Sierpińskiego, który tworzyć będzie 6561=812 uczniów szkół małopolskich. Podobne widowiska będą organizowane także w innych miastach.

Polskie Towarzystwo Matematyczne wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego czyni starania, aby powstanie PTM uświetnić odpowiednią tablicą pamiątkową.

Bardziej szczegółowe informacje na powyższe tematy, jak również na inne inicjatywy związane z Jubileuszowym Rokiem Matematyki znajdują się na stronie http://www.jrm2019.pl.

Marek Ptak
Krajowy Koordynator JRM