Wystawa plakatów pt. Obrazy z historii polskiej nauki. Matematycy, fizycy i astronomowie na Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933)

Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907 roku. Siedzą od lewej do prawej: Antoni Łomnicki (1881-1941), Wacław Werner (1879-1948), Julian Przedborski (1886-1931), Tadeusz Banachiewicz (1882-1954), Wacław Sierpiński (1882-1969) i Kazimierz Józef Horowicz (1884-1920). Stoją od lewej do prawej: Leon Szulc (Leo Schultz) (ok. 1880-????), Jan Norbert Kroó (1886-1942), Felicjan Kępiński (1885-1966), Władysław Dziewulski (1878-1962), Włodzimierz Stożek (1883-1941) i Hugo Dionizy Steinhaus (1887-1972). Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Archiwum Matematyków Polskich przy bibliotece IMPAN w Warszawie (ZF.263)

Termin: 03.09.2019 - 04.09.2019.
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33

Uniwersytet w Getyndze od momentu założenia był celem podróży naukowych polskich uczonych. W drugiej połowie XIX wieku stał się światową „mekką matematyków”. Tam w latach 1895–1933 pół setki polskich kobiet i mężczyzn studiowało nauki ścisłe oraz podejmowało badania naukowe w zakresie matematyki, fizyki i astronomii. Uczeni wykształceni w Getyndze stanowili w odrodzonej Polsce elitę nauki. W dwudziestoleciu międzywojennym zasiadali na katedrach matematyki, fizyki i astronomii każdego z ówczesnych polskich uniwersytetów; kierowali pracowniami fizycznymi i obserwatoriami astronomicznymi. Uczestniczyli również w organizowaniu polskiej nauki w niepodległej ojczyźnie, byli wśród założycieli Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Wśród szesnastu założycieli PTM było ich aż czterech.

Celem wystawy jest przedstawienie szerokiemu ogółowi dużej grupy polskich uczonych, których łączą związki z  Getyngą. Do przygotowania wystawy zostaną wykorzystane zdjęcia, kopie dokumentów, fragmenty sprawozdań oraz wspomnień. Archiwalia te pochodzą z epoki i do tej pory, w znaczącej większości, nie były publicznie wystawiane.


Danuta Ciesielska (IHN PAN)
Lech Maligranda (Luleå University of Technology, Szwecja)
Joanna Zwierzyńska (IHN PAN, UŚ)