Opłata konferencyjna

Opłata za udział w konferencji obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, kolację powitalną, koncert i bankiet, ale nie obejmuje zakwaterowania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku, gdy liczba zarejestrowanych wpłat opłaty konferencyjnej przekroczy 800.

Opłata konferencyjna wynosi:

Data płatności Członkowie PTM Doktoranci Pozostałe osoby
do 30.04.2019 r. 650,00 zł 400,00 zł 700,00 zł
1.05-30.06.2019 r. 700,00 zł 450,00 zł 750,00 zł
1.07-31.08.2019 r. 750,00 zł 500,00 zł 800,00 zł

Nauczyciele oraz osoby niezatrudnione na wyższych uczelniach i w ośrodkach naukowo badawczych (np. Instytutach PAN) mogą wziąć udział w części konferencji:

  1. udział w pierwszych trzech dniach z bankietem - 400,00 zł
  2. udział w pierwszych trzech dniach bez bankietu - 250,00 zł
  3. udział w trzecim dniu skierowanym do nauczycieli matematyki - 75,00 zł

Opłata dla osób towarzyszących wynosi 250 zł i obejmuje: udział w projekcji filmu W.Saniewskiego "Banach - między duchem a materią", kolację powitalną, koncert Boba Jazz Band, recital J.Wójcickiego, koncert fortepianowy Pera Enflo oraz bankiet w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Wpłaty należy dokonywać na numer konta w Banku Pekao SA:
61 1240 4722 1111 0000 4860 4116
PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Dunajewskiego 8
31 - 133 Kraków
IBAN: PL 61 1240 4722 1111 0000 4860 4116
SWIFT: PKOPPLPW

Właścicielem rachunku jest:
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków, Polska

Terminy

Rejestracja dla uczestników jest już otwarta.

Ostateczny termin przesyłania abstraktów to 30 czerwca 2019 r.