Inicjator i Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich


Komitet Organizacyjny

Sekretarze

Finanse i księgowość

Hotele

Kontakt z mediami

Posiłki

Promocja Zjazdu i materiały konferencyjne

Sale konferencyjne

Strona www

Wydarzenia towarzyszące


Organizatorami Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego są Polskie Towarzystwo Matematyczne i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.