Inicjator i Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich


Komitet Organizacyjny

Sekretarze

Finanse i księgowość

Kontakt z mediami

Promocja Zjazdu i koordynacja wystaw

Strona www

Wydarzenia kulturalne


Organizatorami Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego są Polskie Towarzystwo Matematyczne i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.