Program Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM
3-7 września 2019, Kraków

W pierwszych dwóch dniach Zjazdu obrady będą prowadzone w języku polskim. Język angielski jest dopuszczalny jedynie na wykładach plenarnych tych zaproszonych gości, którzy od wielu lat przebywają za granicą i jest im wygodniej mówić o matematyce w tym języku.

poniedziałek, 2.09
15.00 Posiedzenie Zarządu Głównego PTM
20.00 Pokaz specjalny filmu Wiesława Saniewskiego "Banach. Między duchem a materią" w Kinie Kijów
1 dzień (wtorek, 3.09) – Auditorium Maximum UJ
7.30 - 9.00 rejestracja uczestników Zjazdu
9.00 - 9.30 uroczyste rozpoczęcie Zjazdu
9.30 - 10.15 wręczenie nagród PTM
10.15 - 10.30 nadanie honorowego czlonkostwa PTM - JEAN-PIERRE BOURGUIGNON
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 12.00 Paweł Strzelecki "Od Gaussa do rozwiązania rzeczywistej hipotezy Fatou, czyli o miejscu, jakie możemy mieć w świecie"
12.00 - 13.30 panel główny im. Zygmunta Janiszewskiego: "Stan Matematyki Polskiej: szanse i zagrożenia", moderator: Zbigniew Błocki
13.30 - 15.00 obiad (w podziemiach AM)
15.00 - 16.30 równoległe panele dyskusyjne
a) "Matematyka stosowana - jak to robią za granicą", moderator: Jacek Miękisz [www panelu]
b) "Matematyka piękna i potrzebna, czyli jak ją popularyzować?", moderator: Tomasz Rożek
c) "Dydaktyka matematyki na styku różnych poziomów edukacji", moderator: Marcin Karpiński (IBE), [www panelu]
16.30 - 17.00 przerwa kawowa
17.00 - 18.00 wystawy i stoiska dostępne w AM
18.00 kolacja powitalna (w podziemiach AM)
19.30 "Opera matematyczna, czyli paradoksalny rozkład sfery" Romana Kołakowskiego (AM)
2 dzień (środa, 4.09) – Auditorium Maximum UJ
9.00 - 10.00 wykłady zaproszonych gości (równoległe) (50 + 10 min) - abstrakty wykładów
10.00 - 11.00 wykłady zaproszonych gości (równoległe) (50 + 10 min) - abstrakty wykładów
11.00 - 11.30 przerwa kawowa
11.00 - 13.00 Projekcja dwóch filmów dla uczniów „Przestrzenie Banacha” i „Polscy pogromcy Enigmy” (Kino Kijów)
11.30 - 12.30 wykłady zaproszonych gości (równoległe) (50 + 10 min) - abstrakty wykładów
12.30 - 13.30 wykłady zaproszonych gości (równoległe) (50 + 10 min) - abstrakty wykładów
13.30 - 15.00 obiad (w podziemiach AM)
15.00 - 16.00 wykłady zaproszonych gości (równoległe) (50 + 10 min) - abstrakty wykładów
16.00 - 16.30 przerwa kawowa
16.00 - 18.00 Projekcja dwóch filmów dla uczniów „Przestrzenie Banacha” i „Polscy pogromcy Enigmy” (Kino Kijów) - powtórzenie seansów
16.30 - 17.30 wykłady zaproszonych gości (równoległe) (50 + 10 min) - abstrakty wykładów
17.30 - 20.00 wystawy i stoiska dostępne w AM oraz czas na kolację
18.00 wernisaż wystawy "Matematyka na znaczkach pocztowych" w Bibliotece Jagiellońskiej
20.00 koncert Boba Jazz Band (Kino Kijów)
Od godz. 9.00 na UP zaplanowany jest strumień popularyzatorski (zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z dr Karolem Gryszką, e-mail: karol.gryszka@up.krakow.pl).
O godz. 14.30 w AM odbędzie się finał Konkursu Prac Uczniowskich im. P. Domańskiego.
W tym dniu, w Kinie Kijów, przewidziane są także projekcje filmów związanych z matematyką. W godzinach 11.00-13.00 w Kinie Kijów odbędzie się projekcja dwóch filmów dla uczniów „Przestrzenie Banacha” w reżyserii Krzysztofa Langa i „Polscy pogromcy Enigmy” Waldemara Stankiewicza, prezentacja filmów zostanie poprzedzona wprowadzeniem przygotowanym specjalnie z myślą o młodzieży, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc (do 30 czerwca u p. Dagmary Waszkiewicz na adres: dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl), a w godzinach 16.00-18.00 w Kinie Kijów ogólnodostępne powtórzenie powyższych dwóch filmów.
3 dzień (czwartek, 5.09) – Nowy Kampus UJ
9.30 - 10.30 wykłady zaproszonych gości (równoległe) (50 + 10 min) - abstrakty wykładów
strumień edukacyjny + strumień studencki + sesja posterowa
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 12.00 wykłady zaproszonych gości (równoległe) (50 + 10 min) - abstrakty wykładów
strumień edukacyjny + strumień studencki + sesja posterowa
12.00 - 13.00 wykłady zaproszonych gości (równoległe) (50 + 10 min) - abstrakty wykładów
13.00 - 14.30 obiad (na Nowym Kampusie UJ)
14.00 - 14.30 dyskusje przy posterach
14.30 - 15.30 sesje imienne równoległe (50 + 10 min) lub 2 x (25 + 5 min)
strumień edukacyjny + strumień studencki + sesja posterowa
W ramach sesji "Krygowska" odbędzie się panel dyskusyjny "O kształceniu nauczycieli oraz kluczowych problemach nauczania matematyki" (moderator: Zdzisław Pogoda).
Sesja specjalna Zadania olimpijskie niezwykłej urody.
15.30 - 16.00 sesje imienne równoległe (25 + 5 min)
strumień edukacyjny + strumień studencki + sesja posterowa
W ramach sesji "Krygowska" odbędzie się panel dyskusyjny "O kształceniu nauczycieli oraz kluczowych problemach nauczania matematyki" (moderator: Zdzisław Pogoda).
Sesja specjalna Zadania olimpijskie niezwykłej urody.
16.00 - 16.30 przerwa kawowa i dyskusje przy posterach
16.30 – 17.30 sesje imienne równoległe (50 + 10 min) lub 2 x (25 + 5 min)
strumień edukacyjny + strumień studencki + sesja posterowa
Sesja specjalna Zadania olimpijskie niezwykłej urody.
17.30 - 18.00 sesje imienne równoległe (25 + 5 min)
strumień edukacyjny + strumień studencki + sesja posterowa
Sesja specjalna Zadania olimpijskie niezwykłej urody.
18.00 wyjazd do Niepołomic
19.00 bankiet w Zamku Królewskim w Niepołomicach, recital Jacka Wójcickiego
W godz. 9.30-18.00 równolegle do obrad odbędzie się sesja posterowa. Prosimy, aby postery nie były większe niż format B1. Nie narzucamy żadnych innych ograniczeń na formę posteru.
Równolegle do obrad zaplanowane są także krótkie referaty w ramach sesji Zadania olimpijskie niezwykłej urody.
W ramach strumienia studenckiego odbędą się finały konkursów dla studentów: Konkursu im. Wilkosza oraz Konkursu "Matematyka mi w duszy gra".
4 dzień (piątek, 6.09) - AGH
9.00 - 10.00 sesje imienne równoległe + FIT + MEF (50 + 10 min) lub 2 x (25 + 5min)
10.00 - 10.30 sesje imienne równoległe + FIT + MEF (25 + 5min)
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 12.00 sesje imienne równoległe + FIT + MEF (50 + 10 min) lub 2 x (25 + 5min)
12.00 - 13.00 sesje imienne równoległe + FIT + MEF (50 + 10 min) lub 2 x (25 + 5min)
11.00 - 13.00 Symboliczne złożenie w Panteonie Narodowym prochów Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego (Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 52a)
13.00 - 14.30 obiad (AGH)
14.30 - 16.00 sesje imienne równoległe + FIT + MEF 3 x (25 + 5min)
16.00 - 16.30 przerwa kawowa
16.30 - 18.30 sesje imienne równoległe + FIT + MEF 4 x (25 + 5min)
18.45 - 19.45 poczęstunek połączony z wystawą upamiętniającą założycieli PTM (AGH)
20.30 koncert fortepianowy Pera Enflo w Kinie Kijów
5 dzień (sobota, 7.09) – AGH
9.00 - 10.00 sesje imienne równoległe + FIT + MEF (50 + 10 min) lub 2 x (25 + 5min)
10.00 - 10.30 sesje imienne równoległe + FIT + MEF (25 + 5min)
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 12.00 sesje imienne równoległe + FIT + MEF (50 + 10 min) lub 2 x (25 + 5min)
12.00 - 13.00 sesje imienne równoległe + FIT + MEF (50 + 10 min) lub 2 x (25 + 5min)
13.00 - 14.30 obiad (AGH)
14.30 - 16.00 sesje imienne równoległe + FIT + MEF 3 x (25 + 5min)
16.00 - 16.30 przerwa kawowa
16.30 - 17.00 podsumowanie Zjazdu
17.00 - 17.30 uroczyste zakończenie Zjazdu

Legenda:
AM := Auditorium Maximum UJ
UP := Uniwersytet Pedagogiczny
AGH := Akademia Górniczo-Hutnicza
FIT := sesja specjalna Forum Informatyki Teoretycznej
MEF := sesja specjalna Matematyka w Ekonomii i Finansach