Dydaktyka matematyki na styku różnych poziomów edukacji

Termin: 03.09.2019, wtorek, godz. 15.00-16.30.
Temat panelu: „Dydaktyka matematyki na styku różnych poziomów edukacji”.
Opis: Panel poświęcony będzie głównie przejściu od kształcenia matematycznego w szkole średniej do poziomu akademickiego i badaniom prowadzonym w tym zakresie przez EMS: Link do ankiety.
Moderator: Marcin Karpiński (IBE).

Paneliści:
Adam Makowski (Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki),
Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski),
Piotr Piskorski (Fundacja Rodziny Maciejko),
Wojciech Wieczorek (Stanford University),
Barbara Wikieł (Politechnika Gdańska).

Załączniki:

wprowadzenie do badań ankietowych zawierające szczegółowy opis problemu - plik w formacie PDF21.3 KB