Wystawa MAPA 17. Matematyka Artystycznie Papierem Abstrahowana

Miejsce: wystawa Galicyjskiej Grupy Origami, korytarze budynku WMiI UJ, ul. Łojasiewicza 6

Papier jest moim tworzywem. W swoich pracach łączę fizyczny papier poddany transformacji poprzez serię zagięć z abstrakcyjnymi formami, które czerpię z matematyki. Dzięki temu abstrakcyjne idee zyskują fizyczną postać ukazującą piękno matematyki. Chęć pokazania tego typu prac publiczności o przygotowaniu matematycznym była punktem wyjścia projektu artystycznego MAPA realizowanego we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ od 2016 roku. Seria wystaw w budynku Wydziału prezentuje prace wykonane technikami origami „o dużej zawartości” matematyki. Obecna wystawa jest 17. z kolei i pokazuje prace:

Matematyka jest obecna w prezentowanych pracach na kilku poziomach. Proces składania papieru jest niczym innym jak konstrukcją geometryczną bazującą na zmatematyzowanych regułach. Po rozłożeniu wykonanej pracy na kartce papieru pozostają linie zagięć – siatka zagięć. Computational origami jest dziedziną matematyki, która bada jakie układy linii są możliwe do uzyskania, czy dany układ linii odpowiada modelowi origami, jak zaprojektować siatkę zagięć, aby uzyskać oczekiwany efekt po złożeniu, wreszcie co jest możliwe do uzyskania poprzez zaginanie papieru.

Obiekty matematyczne są też inspiracją wielu z prezentowanych prac. Symetria, struktury wielościenne i obiekty topologiczne są bazą wielu wystawianych prac. Tradycyjnie kwalifikowane jako sztuka abstrakcyjna, nieprzedstawiająca, dla matematyka stają się sztuką figuratywną – przedstawiającą w fizycznej postaci obiekty będące przedmiotem jego badań.

Krystyna Burczyk, kurator