Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w liczbach

Wykłady zaproszonych gości, którzy byli polskimi zaproszonymi mówcami ECM lub ICM, lub są polskimi zdobywcami grantów ERC 28
Liczba wygłoszonych referatów naukowych 508
Liczba paneli dyskusyjnych 5
Liczba sesji naukowych z patronami 24
Liczba specjalnych sesji naukowych 4
Strumienie specjalne (edukacyjny dla nauczycieli, popularyzatorski dla uczniów, studencki) 3
Liczba uczestników obecnych na Zjeździe 852
Wydarzenia kulturalne, w tym:
   koncerty
   pokaz specjalny nowego filmu
   opera (widowisko multimedialne)
5
3
1
1
Liczba wystaw towarzyszących Zjazdowi 12
Liczba referatów w sesjach naukowych
Analiza funkcjonalna (Banach & Mazur & Pełczyński) 19
Analiza harmoniczna (Marcinkiewicz & Rajchman & Zygmund) 16
Analiza nieliniowa i równania różniczkowe cząstkowe (Schauder & Zaremba) 29
Analiza zespolona (Leja) 10
Dydaktyka matematyki (Krygowska) 9
Filozofia matematyki (Leśniewski & Łukasiewicz) 9
Fizyka matematyczna (Kac & Ulam) 11
Geometria algebraiczna (Rosenblatt) 12
Geometria różniczkowa i grupy Liego (Gołąb & Hoborski & Ślebodziński) 9
Historia matematyki (Dickstein) 9
Kombinatoryka i kryptologia (Rejewski & Różycki & Zygalski) 18
Logika i informatyka teoretyczna (Tarski) 6
Matematyka obliczeniowa (Kiełbasiński) 20
Metody probabilistyczne i stochastyczne (Steinhaus) 33
Metody topologiczne równań różniczkowych (Ważewski) 16
Podstawy matematyki, teoria mnogości i topologia ogólna (Kuratowski & Marczewski (Szpilrajn) & Mostowski) 17
Statystyka (Spława-Neyman) 28
Teoria ergodyczna (Ryll-Nardzewski & Sąsiada) 9
Teoria liczb (Sierpiński) 25
Teoria operatorów (Alexiewicz & Mlak & Orlicz) 27
Teoria osobliwości (Łojasiewicz) 8
Topologia, geometria i algebra homologiczna (Borsuk & Eilenberg) 20
Układy dynamiczne (Szlenk) 12
Zastosowania (Lasota) 24
Sesja specjalna: Forum Informatyki Teoretycznej 2019 24
Sesja specjalna: Matematyka w ekonomii i finansach 52
Sesja specjalna: Pogromcy Enigmy 5
Sesja specjalna: Zadania olimpijskie niezwykłej urody 11