Sesja specjalna: Zadania olimpijskie niezwykłej urody

Liczni matematycy mieli związki z takimi konkursami, jak Olimpiada Matematyczna, Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna, inne międzynarodowe konkursy matematyczne dla uczniów oraz zawody matematyczne dla studentów matematyki. Tak uczestnicy zawodów, jak i inni zainteresowani tą tematyką matematycy stykali się nieraz z zadaniami, które uznawali za szczególnie atrakcyjne. Chodzi o zadania związane z pomysłowymi czy oryginalnymi, zaskakującymi a nie przesadnie długimi rozwiązaniami; nieraz już sam temat zadania może okazać się nad wyraz ciekawy. Problemy tego rodzaju budzą zainteresowanie także tych matematyków, którzy z konkursami nie byli w żaden sposób związani.

Takim właśnie zadaniom poświęcona będzie sesja Zadania olimpijskie niezwykłej urody odbędzie się w czwartek, 5 września 2019 roku, w godzinach 14.30-18.00. Każde wystąpienie dotyczyć będzie JEDNEGO a bardzo ciekawego zadania – na poziomie Olimpiady Matematycznej lub międzynarodowych zawodów, w tym studenckich. Czas poświęcony na jeden referat to 15 minut, w tym parę minut potencjalnej dyskusji. Wszystkie tematy zadań zostaną wcześniej udostępnione uczestnikom Zjazdu, by chętni mogli nad nimi pomyśleć przed wysłuchaniem referatu. Planowany jest również wykład o pierwszym przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, Stefanie Straszewiczu.

Do udziału w sesji zapraszamy wszystkich, a w szczególności

  • byłych uczestników Olimpiady Matematycznej i międzynarodowych zawodów, w tym International Mathematics Competition for University Students
  • osoby pracujące obecnie (lub kiedyś) w Komitetach Olimpiady Matematycznej
  • uczestników Zjazdu nie związanych nigdy z olimpiadami, ale uważających, że spotkanie z oryginalnymi zadaniami może okazać się interesujące
  • nauczycieli matematyki
  • uczniów – aktualnych oraz potencjalnych uczestników Olimpiady Matematycznej
  • studentów matematyki

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w sesji (lub w jej części) jako słuchacze, a nie są/nie będą zarejestrowanymi uczestnikami Zjazdu, proszone są o emailowe zgłoszenie się na adres krzysztof.ciesielski@im.uj.edu.pl

Organizator sesji: Krzysztof Ciesielski (UJ), Vice-President of World Federation of National Mathematics Competitions.

Zadania i ich rozwiązania na sesji zaprezentują: Dominik Burek, Bartłomiej Bzdęga, Andrzej Grzesik, Michał Krych, Barbara Roszkowska-Lech, Ryszard Rudnicki, Grzegorz Świątek, Edward Tutaj, Jakub Węgrecki, Michał Wojciechowski.

Tematy zadań

Plik z tematami zadań.