Wystawa Matematyka na znaczkach pocztowych

Nie jest zaskakujące, że na znaczkach pocztowych od czasu do czasu przedstawiani są matematycy, a także matematyka. Zaskakująca natomiast może być liczba takich znaczków. Otóż wydano ich już ponad tysiąc! Większość z nich mamy w swojej kolekcji; część planujemy pokazać na wystawie, która będzie miała miejsce w Bibliotece Jagiellońskiej w dniach 5 września – 4 października 2019 roku.

Na znaczkach przedstawiani są zarówno najsłynniejsi matematycy, jak i tacy, którzy znani są głównie w swoich krajach; matematycy z różnych epok - od Talesa, Pitagorasa, Archimedesa przez Eulera i Gaussa do współczesnych, w tym medalistów Fieldsa.

Na znaczkach upamiętniane są ważne w świecie matematycznym wydarzenia – Światowy Rok Matematyki, Międzynarodowe Kongresy Matematyków i inne.

Niejednokrotnie znaczki poświęcone są samej matematyce. Na niektórych można zobaczyć fraktale, matematyczne obiekty czy słynne twierdzenia.

Inną filatelistyczną atrakcję stanowią First Day Covers (FDC). W dniu wydania znaczka często ukazują się koperty upamiętniające to wydarzenie. Koperta taka często jest bardzo ciekawie opracowana graficznie, a oprócz tego opatrzona interesującym pamiątkowym stemplem. W zbiorach mamy ponad dwieście FDC.

Piękne znaczki związane z matematyką wydawane są w rozmaitych krajach, i to nie tylko tych, w których działali najsłynniejsi matematycy. Obok Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii wśród państw, w których wydawane są matematyczne znaczki, są: Albania, Czad, Filipiny, Gibraltar, Grenada, Gwinea, Hong Kong, Kazachstan, Korea, Kongo, Lichtenstein, Luksemburg, Makau, Malawi, Mali, Mołdawia, Mozambik, Nikaragua, Pakistan, Palau, San Marino, Sierra Leone, Surinam, Urugwaj, Uzbekistan, Zambia...

Na wystawie pokazanych będzie wiele matematycznych znaczków i pamiątkowych kopert. Towarzyszyć im będą krótkie opisy przedstawianych tam postaci i upamiętnianych wydarzeń. Ponadto można będzie zobaczyć znacznie powiększone kopie niektórych znaczków, bo czasem dopiero na powiększeniu można w pełni zobaczyć bogactwo szczegółów. Oprócz tego w gablotkach znajdą się książki, w tym bardzo stare, związane z przedstawianą na znaczkach tematyką.

Danuta Ciesielska, Krzysztof Ciesielski