Wystawa Polska nauka w 20-leciu międzywojennym

Miejsce: hol główny na parterze, WMiI UJ, ul. Łojasiewicza 6

Wystawa "Polska nauka w 20-leciu międzywojennym" prezentuje wybrane sylwetki wybitnych polskich naukowców, którzy wnieśli znaczący wkład do rozwoju polskiej i światowej nauki. Wśród 52 zaprezentowanych postaci polskich naukowców, wynalazców i odkrywców znajdziemy m.in. autora przyjętych na całym świecie oznaczeń grup krwi (0, A, B i AB) - Ludwika Hirszfelda, twórcę nowoczesnej kartografii - Eugeniusza Romera, twórcę metody otrzymywania monokryształów - Jana Czochralskiego, twórcę pierwszych europejskich elektrowni wodnych - Gabriela Narutowicza, twórcę pierwszego mostu spawanego - Stefana Bryłę, wynalazcę peryskopu czołgowego - Rudolfa Gundlacha, współtwórcę walkie-talkie - Henryka Magnuskiego czy przedstawicieli Lwowskiej Szkoły Matematycznej.

Wystawa przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Strona Wystawy "Polska nauka w 20-leciu międzywojennym".