Grant dla młodych uczestników z programu Dialog

Zarejestrowani uczestnicy, którzy pracują w  polskiej uczelni i do rozpoczęcia Zjazdu nie ukończą 35 roku życia, mogą starać się o finansowe wsparcie ze strony organizatorów. Przewidywanych jest 50 beneficjentów.


Wsparcie obejmuje:

  1. redukcję opłaty konferencyjnej do 150 i 100 złotych dla członków PTM,
  2. Zapewnienie zakwaterowania (6 noclegów).
Aplikujący, po dokonaniu rejestracji, zobowiązani są do 31 stycznia 2019 przesłać swoje CV naukowe na adres Klaudiusz.Wojcik@uj.edu.pl jako załącznik e-maila zatytułowanego "grant dla młodych". Komitet Programowy do końca lutego 2019 dokona oceny kandydatów i wyłoni 50 beneficjentów. Przyjęto zasadę, że z jednej polskiej uczelni nie będzie ich więcej niż trzech.