Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:
100latPTM@im.uj.edu.pl

Osoba kontaktowa dla mediów:
Maciej Denkowski (Uniwersytet Jagielloński) - maciej.denkowski@im.uj.edu.pl