Sesja specjalna: Matematyka w ekonomii i finansach

Rozwój metod matematycznych ma niebagatelny wpływ na osiągnięcia w naukach ekonomicznych i o finansach. Bez narzędzi matematycznych natura zjawisk i procesów gospodarczych oraz mechanizmów nimi rządzących mogą pozostać nieodgadniona. W ramach sesji specjalnej Matematyka w ekonomii i finansach zaprezentowany zostanie bieżący stan badań z zakresu ekonomii matematycznej oraz statystyki i ekonometrii w Polsce.

Sesja Matematyka w ekonomii i finansach odbędzie się w dn. 6-7 września 2019 r. Zgromadzi zarówno matematyków, jak i ekonomistów, stosujących zaawansowane metody matematyczne w opisie i analizie zjawisk gospodarczych i procesów finansowych. Planowane są następujące sesje tematyczne:

Nazwa sesji tematycznejOrganizatorzy
Analiza decyzjiB. Kamiński, M. Lewandowski (SGH)
Ekonomia empirycznaJ. Osiewalski (UEK)
Ekonomia matematycznaM. Kornafel, A. Lipieta (UEK)
Metody stochastyczne w finansachP. Jaworski, J. Jakubowski (UW)
Modelowanie demograficzneM. Stonawski (UEK)
Problemy modelowania statystycznego w ekonomii empirycznejJ. Osiewalski, A. Pajor (UEK)
Rynki finansowe i towaroweB. Pawełek, J. Osiewalski (UEK)
Teoria gier w psychologii i ekonomiiA. Jaśkiewicz, K. Szajowski (PWr)
Teoria wzrostu gospodarczegoM. Kornafel (UEK)
Wybranie zagadnienia matematyki finansowejA. Rygiel (UEK), Ł. Stettner (IM PAN)

Jedna z podsesji, poświęcona zagadnieniom ekonomii matematycznej, będzie nosiła imię prof. Andrzeja Malawskiego. Tym samym podsesja ta wpisze się w ciąg wydarzeń naukowych, którym patronuje przedwcześnie zmarły Mistrz (Andrzej Malawski Memorial Session oraz Nauki społeczne - matematyczne czy matematyzowalne?).

Koordynatorzy Sesji MEF

Zadaniem Koordynatorów naukowych Sesji Matematyka w ekonomii i finansach będzie selekcja zgłoszonych referatów. Koordynatorami naukowymi Sesji MEF są:

  • Jacek Osiewalski (UEK)
  • Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel (UW)

Organizatorzy Sesji MEF

Organizatorem sesji MEF jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, prowadzącymi badania w tym zakresie. Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane tematyką. Chęć zorganizowania dodatkowej podsesji proszę zgłaszać na adres mef.ptm@uek.krakow.pl. Możliwość zgłoszenia referatu do sesji MEF będzie udostępniona w formularzu zgłoszeń wystąpień na Zjazd.

Organizatorzy:

  • Anna Pajor (UEK)
  • Barbara Pawełek (UEK)
  • Jacek Osiewalski (UEK)
  • Marta Kornafel (UEK) - sekretarz
  • Agnieszka Rygiel (UEK)