Rejestracja

Planuję zaprezentować swoje wyniki jako:
referat
poster
referat lub poster
W przypadku dużej liczby zgłoszonych referatów Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia części referatów do sesji posterowej.
Rejestrując się na Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Zjazdu. Jestem świadomy, że w każdym momencie mogę zwrócić się do Organizatorów o usunięcie moich danych osobowych z bazy uczestników Zjazdu.